ปรากฎการณ์ใหม่!!!
บ้านเดี่ยว 3 ชั้น หลังใหญ่ & Home Office 4 ชั้น
กับโครงการ The Shelter เพชรเกษม-อ้อมใหญ่
ความลงตัวระหว่างธุรกิจกับการอยู่อาศัย

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น หลังใหญ่ & Home Office 4 ชั้น กับโครงการ The Shelter เพชรเกษม-อ้อมใหญ่ ความลงตัวระหว่างธุรกิจกับการอยู่อาศัย